Koji su standardi za dimnjake na otvorenom?

Pisanje vam odgovara

U Ovom Članku:

pitanje:

Odgovor: mora stršiti najmanje 40 cm od grebena i bilo koje druge prepreke u ryonu od 8 metara oko cijevi.

Vanjski dimovodni kanal mora prema važećim normama premašiti greben krova za najmanje 40 cm, kao i sve prepreke (zgrada, drvo itd.) Koje bi se nalazile na manje od 8 metara od kanala. Ova obveza je olakšati raspršivanje pare što je više moguće, a istovremeno osigurati da ne pušite svoje susjedstvo. Iznad svega, ne možete spojiti dvije dimne cijevi na istu vanjsku utičnicu, to je izlaz za svaki kanal. Možete se nasloniti na zid, ali jedna strana uvijek mora biti dostupna. Konačno, svi elementi kanala moraju biti izrađeni s NF certificiranim materijalom, a dio kanala jednak po cijeloj dužini, uključujući i vanjsku. Vi također, pošaljite nam svoje pitanje brico

Video: Standar iz Plomin Luke

Podijeli S Prijateljima:
Koji su standardi za dimnjake na otvorenom?
⇡ Gore